E-LEARNING

NOWOŚĆ

Posiadamy również szkolenia internetowe na platformie e-learningowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.


oferta

INSTRUMENTY DIAGNOSTYCZNE

Behawioralna diagnoza narażeń

Narzędzie diagnostyczne polega na identyfikacji narażeń w postaci zachowań z zaistniałych już zdarzeń. Wygenerowane zachowania są analizowane, kategoryzowane oraz przedstawiane w formie zestawienia. Wyniki pozwalają określić poziom narażeń, ich rodzaj, częstotliwość oraz wskażą, na których zachowaniach skoncentrować dalsze działania celem obniżania wypadkowości. Wyniki diagnozy mogą posłużyć za bazę do opracowania listy zachowań (w procesie auditów behawioralnych).

Diagnoza Kultury Bezpieczeństwa

Badania naukowe i praktyka wielu wiodących firm niezbicie wskazują, iż skuteczna prewencja wypadkowa uzależniona jest od poziomu czynników kultury bezpieczeństwa. Diagnoza Kultury Bezpieczeństwa to autorskie narzędzie PREVENTICA, które pozwala zmierzyć poziom 9 czynników, które determinują "zdolność" organizacji do osiągania wysokich wyników w bezpieczeństwie pracy. Diagnoza przebiega w trzech etapach: badanie ankietowe, wywiady zogniskowane oraz prezentacja wyników z planowaniem działań.

Wyniki wskazują mocne strony, ukryte bariery i obszary wymagające poprawy. To doskonałe narzędzie do zdiagnozowania, które działania w obszarze bhp są rzeczywiście potrzebne, a które zupełnie zbędne i niezrozumiałe; jak są postrzegane przez różne szczeble organizacji; jak zainicjować zaangażowanie i entuzjazm pracowników. Wyniki można dowolnie kategoryzować, np. wg obszarów, zmian, doświadczenia, poziomów organizacji, rodzaju pracy, itp...

Diagnoza Gotowości Organizacji do wdrożenie Procesu BBS

Narzędzie dla każdej organizacji, która zamierza rozpocząć proces auditów behawioralnych (inaczej proces obserwacji zachowań) w dowolnym modelu. Pozwala określić stopień "gotowości" do wdrożenia tego typu inicjatywy, jej efektywność i trwałość. Diagnoza często realizowana jest łącznie z Diagnozą Kultury Bezpieczeństwa.

Przegląd Trwałości Procesu BBS

Każda organizacja, która wdrożyła i stosuje proces BBS powinna po roku od wdrożenia przeprowadzić przegląd trwałości procesu. Narzędzie to pozwala na ocenę postępu prac, zdefiniowanie barier na drodze do dalszego doskonalenia a także zaplanowanie działań na przyszłość.
zadzwoń do konsultanta

zadaj pytanie

Powyższy materiał nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego!