E-LEARNING

NOWOŚĆ

Posiadamy również szkolenia internetowe na platformie e-learningowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.


oferta

INSTRUMENTY DIAGNOSTYCZNE

Behawioralna diagnoza narażeń

Narzędzie diagnostyczne polega na identyfikacji narażeń w postaci zachowań z zaistniałych już zdarzeń. Wygenerowane zachowania są analizowane, kategoryzowane oraz przedstawiane w formie zestawienia. Wyniki pozwalają określić poziom narażeń, ich rodzaj, częstotliwość oraz wskażą, na których zachowaniach skoncentrować dalsze działania celem obniżania wypadkowości. Wyniki diagnozy mogą posłużyć za bazę do opracowania listy zachowań.

Diagnoza Kultury Bezpieczeństwa

Badania naukowe i praktyka wielu wiodących firm niezbicie wskazują, iż skuteczna prewencja wypadkowa uzależniona jest od poziomu czynników kultury bezpieczeństwa. Diagnoza Kultury Bezpieczeństwa to narzędzie PREVENTICA, które pozwala zmierzyć poziom 9 czynników determinujących "zdolność" organizacji do osiągania wysokich wyników w bezpieczeństwie pracy. Diagnoza przebiega w trzech etapach: badanie ankietowe, wywiady zogniskowane oraz prezentacja wyników z planowaniem działań.

Wyniki wskazują mocne strony, ukryte bariery i obszary wymagające poprawy.

Przegląd Trwałości Procesu BBS

Każda organizacja, która wdrożyła i stosuje proces BBS powinna po roku od wdrożenia przeprowadzić przegląd trwałości procesu. Narzędzie to pozwala na ocenę postępu prac, zdefiniowanie barier na drodze do dalszego doskonalenia a także zaplanowanie działań na przyszłość.
zadzwoń do konsultanta

zadaj pytanie

Powyższy materiał nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego!